All Star Time

Morální profil All Star táborníka (MORÁL)

Myslet na ostatní

Odvaha

Respekt

Akce

Láska k táboru

Myslet na ostatní. Táborník myslí stále na ostatní kamarády, vzájemně si s nimi pomáhá a zůstává s nimi v kontaktu na táboře i ve školním roce. Není sobec, protože myslí na to, že když nevrátí míč, ostatní si nezahrají, když po večerce dlouho povídá, ostatní se pořádně nevyspí, a když se rozdělí o výhru, jeho radost je tím větší, čím víc lidí se raduje s ním.

Odvaha. Táborník je odvážný a čestný jako rytíř i způsobný a elegantní jako dáma. Odvaha znamená čelit tomu, čeho se bojíme – třeba tmě, přesile nebo svému neúspěchu. Čest nás nutí, abychom dělali jen to, co je správné, a brání nám svoje viny svádět na ostatní. Způsobný člověk potěší každého tím, jak mluví, jak se chová u stolu nebo v dopravním prostředku a myje si ruce, elegantní zase dělá radost uklizeným pokojem, nápaditým kostýmem i správně zvládnutou technikou boje.

Respekt. Táborník bez odmlouvání poslouchá své nadřízené, nepodniká nic bez jejich vědomí. Nikdo neporušuje subordinaci, každý se nejdřív učí příkazy provádět, aby je později uměl sám udílet. Chová úctu k výkonům druhých a tleská jim, váží si svých protivníků, a je-li poražen, z vítěze si bere přiklad. Neposmívá se, nepomlouvá a neskáče druhým do řeči.

Akce. Táborník se ochotně zapojí do každé činnosti, ať už je to hra, soutěž, sport, zpěv, výlet, výuka, úklid nebo pomoc s nějakou prací. Všímá si, co je zapotřebí provést, a do všeho se pustí bez říkání. Nikde nechybí a všude si najde svůj úkol. Pokud mu něco nejde, snaží se zlepšit.

Láska k táboru. Táborník je hrdý na svůj tábor AST, má rád přírodu, svoji vlast i angličtinu, rád zpívá, tančí, šermuje a posiluje. O svém táboře si rád povídá s ostatními lidmi, ale pečlivě zváží, koho ze svých blízkých na AST doporučí.