All Star Time

Charitativní činnost

Každoročně děti na letním kursu rozhodují o zaslání finanční částky na podporu jedné z neziskových organizací, které se snaží přispět k řešení některého z problémů, co souvisejí s námětem celotáborové hry.  Vždy je na výběr několik variant a děti o nich hlasují.

Poprvé tomu tak bylo roku 2014 v souvislosti se 100. výročím vypuknutí I. světové války. Připomínali jsme si prostřednictvím námětu Zkáza Atlantidy, jak se vyspělý svět sám dokáže zničit, pokud si neváží hodnot, na kterých spočívá.  Mezi nimi účastníci tábora vyzdvihli hodnotu lidského života a zdraví a rozhodli se pro podporu Nadačního fondu Noma, který bojuje s šířením této hrůzostrašně působící nemoci mezi dětmi v Africe.

Roku 2015 jsme si ukázali, jaké problémy přináší střet kultur a že vyspělejší civilizace nemusí vždy přinášet ostatním užitek, dokonce může ohrozit i své vlastní příslušníky, jestliže se snaží uspokojit pouze sobecké potřeby jednotlivců. Eldorádo jsme ovšem nakonec nalezli jako poklad ve svém srdci a děti podpořily projekt, který se v Latinské Americe snaží pomoci indiánským dětem udržet vlastní osobitou kulturu a současně přijmout vzdělání, které je nezbytné pro úspěšného člověka v moderním světě.  Níže najdete děkovný dopis, který jsme pak obdrželi z Peru.

Aktuální humanitární krizi v arabském prostředí připomněla v roce 2016 hra na to, co vyprávěla Šahrazád.  V cizích krajích mají lidé nejen pěkné pohádky a pozoruhodný životní styl, ale především svůj domov. Proto bychom rádi, kdyby své dočasné útočiště u nás v Evropě mohli co nejdříve opustit a vrátit se zpět domů. To se podaří jen tehdy, budou-li se mít kam vrátit, proto jsme finanční částku zaslali na fond pomoci do Sýrie a Iráku nadace Člověk v tísni.

Dinotopie v roce 2017 připomněla, že lidé na světě nejsou sami a že je i v jejich zájmu přispět k zachování ostatních živočišných druhů, které lidská činnost někdy ohrožuje. A protože jsme si hráli zrovna na soužití s plazy, podpora byla namířena právě k nim, konkrétně na projekt Chráníme mořské želvy, jehož smyslem je zabránit tomu, aby želvy v důsledku necitlivého lovu a sběru vajec pro kulinářské účely zmizely se světových moří.

Když jsme si v roce 2018 v souvislosti s výročím ukončení I. světové války povídali O vojácích v Českém nebi, mluvili jsme i o tom, kterak válka udělala z mnohých lidí trvalé invalidy. Lidé s nejrůznějšími postiženími mají kvůli svým handicapům problém začlenit se do společnosti. Proto je velmi dobře, že existují chráněné dílny, které jim umožňují něco vyrábět a nabízet k prodeji.  Chráněná dílna CZPINS z Přelouče od nás obdržela zakázku a na další ročník AST vyrobila krásné ceny pro vítězný oddíl – originální plyšáky Kočky Šklíby.


Dobrý den,
mám velikou radost, že se děti rozhodly pomoci zrovna želvám.
Jsem teď v Indonésii, a tak bude jednodušší, když Vám potvrzeni vystaví Kristýna Nováková z České koalice na ochranu biodiverzity.
Prosim kontaktujte ji na emailu kristiana.n@seznam.cz
Děkuji moc.
Budu ráda, když mi potvrdíte, ze jste se dohodli.
Pozdravujte děti a moc děkujeme za podporu.


Mgr. Hana Svobodová
projekt Chráníme mořské želvy / Sea Turtle Conservation
ZOO Hodonín
Phone: +420775 162 654
E-mail: hanka.sauria@seznam.cz
Web: www.morskezelvy.cz
Facebook: http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts


Vážený pane Brožku,

naše peruánská – indiánská kolegyně Virginia, koordinátorka projektu pomoci menším dětem, děkuje Vám a Vašim dětem za dar.

Z finančních prostředků nakoupí školní pomůcky včetně povinných uniformy a bot pro děti sirotky, které žijí v tísni a nemají „nadační kmotry”.

ještě jednou Vám moc děkujeme za podporu

Olga Vilímková NF Inka

———- Původní zpráva ———-

Od: INKA SUMAQ YACHACHIQ

Komu: Nadační Fond Inka

Datum: 2. 9. 2015 3:22:23

Předmět: Re: donacion de ninos pequenos

Querida doctorita y Colaboradores

Agradecemos muchísimo a los niňos de la escuela primaria y al organizador de la AST campamento por la gran labor que realizaron en la colecta de papel viejo y otros, para apoyar en los estudios de los estudiantes de los Andes del Perú, para para la compra de materiales educativos, juegos de buzos, casacas, calzados y otros, su colaboración es muy importante para los estudiantes que son huérfanos y otros de bajos recursos económicos que no tienen padrinos, nuevamente agradecemos muchísimo a los colaboradores.

Atte: Virginia Huaman Sutta. Proyecto Sonqocha; Asociación INKASY- CUSCO – PERÚ


Finanční příspěvek, který se děti na AST 2014 rozhodly převést na fond dětí postižených zákeřnou nemocí nomou.