All Star Time

Personál kursů

Jednou z předností ALL STAR TIME je relativně vysoký počet dospělých osob (např. roku 2010 činil poměr necelé 3 děti na jednoho dospělého). Kvůli tomu mají kursy poněkud neobvyklou strukturu subordinace, která plně odpovídá jejich specifice. Lektoři a vychovatelé se označují souhrnně jako vedoucí, což je tradice připomínající, že předchůdcem našich kursů byl dětský tábor.

Štáb tvoří vedoucí s bohatou zkušeností s prací s dětmi, kteří s hlavním vedoucím spolupracují na tvorbě táborů už řadu let. Bez jejich tvůrčího zápalu by myšlenka kursů AST nebyla vůbec realisovatelná. Je jen málo tak přesvědčených vedoucích, kteří jsou ochotni věnovati svoji dovolenou i své peníze, aby se uskutečnil tábor pro vybrané děti (tedy nikoliv brigáda, kde co největší počet dětí znamená pro vedoucí výdělek), a štábní vedoucí toto risiko berou na sebe každoročně. Příprava kursů zásadním způsobem závisí na jejich celoroční spolupráci s hlavním vedoucím. Na táboře mají jako nejzkušenější současně největší míru zodpovědnosti.

Řádní vedoucí jsou další zodpovědní lidé, kteří buď svých zkušeností nabyli v podmínkách jiných akcí s dětmi a s AST spolupracují teprve krátce, nebo naopak právě na AST prokázali v minulých letech svoje schopnosti jako mladší vedoucí. Někteří z nich na naše kursy jezdí od dětského věku a asi není nic, co by neznali nebo dokonce nedokázali. K řádným vedoucím patří i nadšenci, kteří s námi spolupracují dlouhodobě, ale jejich účast na kursech je omezená, např. časově, ty označujeme jako vedoucí emeritní.

Mladší vedoucí lze označit za jednu z velkých předností AST. Navzdory tomu, že pro tábory pořádané komerčními subjekty neplatí pro vedoucí kromě zdravotní způsobilosti žádná zákonem stanovená kvalifikace, takže se jimi často stávají nezkušení lidé, dokonce středoškolští studenti před maturitou, na AST máme podstatně přísnější nároky. Současně však dáváme i jedinečnou příležitost každému, kdo by si chtěl potřebnou kvalifikaci osvojit a případně i složit zkoušku akreditovanou MŠMT. Proto jsou řady vedoucích posíleny frekventanty kursu praktických dovedností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže, který pořádá výukové centrum Pražský Ámos. Bývají to často odrostlé děti z nejstarších oddílů minulých let. AST využívá toho, že funguje jako jedna sehraná parta, bez níž si její členové nemohou představit léto. Proto není možné odloučit od sebe staré kamarády jen proto, že někteří dovrší 18 let věku. Mladší vedoucí uzavírají s hlavním vedoucím příkazní smlouvu dle § 2430 a násl. občanského zákoníku a pod vedením svých zkušenějších kolegů nejen získávají nedocenitelné zkušenosti, ale především si osvojují kompetence stanovené Národní soustavou kvalifikací, připravují hry pro děti a v omezené míře přebírají zodpovědnost, např. při koupání a dalších činnostech vyžadujících zvýšenou bezpečnost a v době nočního klidu. Před konáním kursu spolu s ostatními vedoucími absolvují nezbytné školení o zásadách první pomoci a bezpečnosti práce s dětmi.

Praktikanti jsou nejstarší děti, zpravidla ve věku 15–17 let. Tvoří samostatný oddíl, který se pod vedením lektorů účastní výukových aktivit, ovšem spolu s vedoucími se podílí na přípravě táborových her. Zvolna a systematicky se tak připravují na roli mladších vedoucích, mezi něž jsou pak po dovršení 18 let zařazeni.

ALL STAR TIME na rok 2017 připravuje štáb ve složení:

(kliknutím na fotografii lze zobrazit profil vedoucího)

Hlavní vedoucí

Mgr. Milan Brožek (Stará krysa)

Mgr. Milan Brožek (Stará Krysa)

Bc. Jakub Michálek

Bc. Jakub Michálek

 Štábní vedoucí
Mgr. Kateřina Bloudková (Klotylda)

Mgr. Kateřina Bloudková (Klotylda)

Mgr. Petra Brožková (Tukan)

Mgr. Petra Brožková (Tukan)

 

 Řádní a emeritní vedoucí
Kristina Linková

Kristina Linková

Richard Volf (Artur)

Richard Volf (Artur)

Denisz Podolszkij (Zoltán)

Denisz Podolszkij (Zoltán)

Mgr. Zuzana Bloudková (Klotě)

Mgr. Zuzana Bloudková (Klotě)

David Šereda

David Šereda

Mgr. Markéta Viehmannová

Mgr. Markéta Viehmannová

Zuzana Benešová

Zuzana Benešová

Ing. Tomáš Benda (Klinger)

Ing. Tomáš Benda (Klinger)

Ing Jiří Zuzaník (Zůza)

Ing Jiří Zuzaník (Zůza)