Vítejte na stránkách jazykových a sportovních kursů All Star Time

ALL STAR TIME a BLUE STAR TIME jsou letní jazykové a sportovní kursy, které pořádá výukové centrum Pražský Ámos s. r. o. V jeho čele stojí pražský Zlatý Ámos z roku 2009, středoškolský pedagog a dlouholetý profesionál v oblasti využívání volného času dětí a mládeže Milan Brožek.

Letní kursy mají mnoho společného s dětskými tábory, nabízejí však především bohatou složku výukových programů a svými didaktickými principy naplňují současně jak požadavky na pestrou a zábavnou dětskou rekreaci, tak na účelné mimoškolní vzdělávání.

Obecná charakteristika

Jedná se o vícedenní pobyt v přírodě pod vedením zkušených vedoucích. Děti jsou ubytovány v chatách, rozděleny do oddílů podle věku, stravují se pětkrát denně. Program zahrnuje především výuku angličtiny a různé formy sportovního vyžití včetně míčových her, koupání a turistiky, dále zacházení s několika druhy zbraní, s nářadím i s drobnými nástroji, nácvik manuálních dovedností včetně výtvarných technik a prohlubování estetického cítění. Volný čas mezi výukou naplňuje podobně jako na táborech etapová hra, která dává každému ročníku jedinečnou ideovou náplň.

Specifikace kursů

All Star Time (AST) je stěžejní aktivitou výukového centra s mimořádně náročným programem, který navíc rozšiřuje modulové studium. Vysoká náročnost kursu je důvodem přísného výběru účastníků, přihlášení do kursu je možné výhradně na doporučení osob blízkých výukovému centru nebo na základě posudku školy, kterou uchazeč navštěvuje. Délka kursu je 12 dní. Více se o specifikách našeho tábora dozvíte na stránce zvláštní stránce.

  • Výše uvedené aktivity obohacené o jógu a o základy orientálního tance pro dívky tvoří obsah základního modulu.
  • Modul španělštiny znamená rozšíření jazykové výuky na dva jazyky současně, na závěr kursu děti skupinově presentují jak projekt v angličtině jako ostatní, tak ještě druhý ve španělštině. Jinak je rozsah činností stejný jako v základním modulu.
  • Modul šermu zahrnuje vedle všech táborových aktivit navíc intensivní desetihodinový kurs historického šermu.
  • Kombinovaný modul je vůbec nejnáročnějším programem výukového centra, spojuje angličtinu, španělštinu, šerm i všechny ostatní uvedené aktivity.

Blue Star Time (BST) je pouze 6 dní trvající kurs orientovaný především na množství sportovních aktivit a základní tábornické dovednosti, obohacený především o jedinečnou možnost horské cykloturistiky, a to zdarma pro všechny, kdo mají vlastní kolo.  BST probíhá ve dvou turnusech paralelně s AST a umožňuje propojit táborové aktivity, turnus BST II nabízí navíc možnost rozšířit výuku o modul šermu. BST je vhodný pro každého, ideálně pro

  • středoškoláky a starší žáky, kteří si chtějí ověřit jak svou fyzičku, tak zodpovědnost a schopnost podílet se na spoluvytváření programu pro ostatní;
  • mladší žáky, kteří nemají s delšími pobyty bez rodičů žádné nebo dobré zkušenosti, pro ně slouží BST přednostně jako adaptační kurs;
  • rodiče s předškolními a mladšími školními dětmi, co sice nejsou přímými účastníky všech aktivit, ale mohou se do některých zapojit, aby si děti zvykly na to, jak to chodí na školách v přírodě či na dětských táborech, a připravily se na ně do budoucna – tento program má název Summer Mums a jeho délku i rozsah si určují rodiče sami.

Vedeme děti k nezpochybnitelným hodnotám

Vzhledem k mírně odlišné náplni obou kursů je možné zúčastnit se obou za sebou. Jedno je však stejné – důraz na morální hodnoty. Z toho vyplývá i logický postup: kdo se osvědčí na kursu s modrou hvězdou, tomu nabídneme účast na AST. Z mladých táborníků rostou pozdější praktikanti, z nich si na AST vychováváme budoucí vedoucí a ti nejprve absolvují příslušný kurs dovedností vedoucího, než získají plnou důvěru a odpovědnost.

Vzorem pro všechny děti i vedoucí je každý, kdo má ideální osobnostní profil, tzv. MORÁL.