All Star Time

Program na léto 2020

Harmonogram činností na AST má pevně stanovený řád. Dopolední program je věnován vedle vycházek do okolí a cizojazyčné výuky především sportování a nácviku různých pohybových aktivit, mezi něž patří tradičně orientální tance a také šerm, kterého si pak nejvíc užijí účastníci příslušného modulu, jak se nám již osvědčilo. Jedna hodina denně je věnována procvičování praktických dovedností, které souvisejí s tématem tábora, zejména se jedná o rukodělné práce, které rozvíjejí zručnost dětí a prohlubují jejich fantasii. Odpočineme si v době poledního klidu, oblíbenou alternativu představuje promítání filmů. Odpoledne se hraje etapová hra, v horkém počasí se svlažíme na koupališti. Večer zpíváme u táboráku, tančíme na diskotékách anebo hrajeme nejrůznější hry, které nám počasí a šero dovolí. Nezapomeneme na celodenní výlety ani na noční bojovku. Jizerské hory a jejich okolí přímo vybízejí k zevrubným prohlídkám.

Na BST je program obdobný, jen časová dotace některých činností se liší, především je věnováno více času sportování včetně střelby a lukostřelby. Na výlet mohou děti vyrazit i na kole, ale je třeba přivézt si kolo vlastní – a samozřejmě přilbu.

K našim táborům vždy neodmyslitelně patřila angličtina, od roku 2010 pro zájemce doplněná o španělštinu – španělský či kombinovaný modul AST. Vycházíme z toho, že pro každou dnešní hvězdu je ovládání angličtiny samozřejmostí, ovšem kdo uvažuje o svém budoucím uplatnění třeba v Americe, ví, že i v USA je velkou výhodou znalost obou těchto jazyků. Stěžejní péči věnujeme projektové technice. Děti pod vedením lektorů společně vypracují vlastní projekty na daná témata a na závěr předvedou ostatním oddílům výsledky své práce formou veřejné presentace – samozřejmě v angličtině.

Všichni účastníci AST i BST mají jedinečnou možnost ovlivnit předem program i další důležité součásti táborového života. Každý přihlášený účastník může přes e-mail pořadateli navrhnout různé novinky a dostane odpověď, zda je to možné zavést. Hvězdné nápady se pak dočkají hvězdného provedení! Souvisí s tím i podíl na charitativní činnosti. Výše příspěvku závisí na možnostech tábora, ale o jeho určení rozhodnou děti.

A na co si zahrajeme?

Už se s námi otáčelo Kolo dějin (2008), které nás zaneslo do různých dob, v nichž jsme si připomněli celotáborové hry, které jsme kdysi, když dnešní vedoucí byli ještě dětmi, hrávali na Lužnici. Následujícího roku jsme se vypravili S Holubem do Afriky (2009), abychom spolu se slavným českým cestovatelem a jeho statečnou manželkou objevili dosud neznámé kraje africké divočiny s nebezpečným kmenem Mašukulumbů. Středověký španělský rytíř El Cid (2010) nám ukázal, jaké ctnosti má skutečný hrdina, který by se uplatnil i v moderní době. Docela jiný typem hrdiny je Hobit (2011), a přesto dobrodružství Bilba Pytlíka s trpaslíky, se zlobry, skřety, pavouky a drakem Šmakem ukazuje, že i ten nejmenší z nás dokáže veliké věci. A o veliké věci šlo i v případě, když jsme zjistili, jaká je Cena svobody (2012), že je jí hoden člověk, který na sebe dokáže vzít nesmírnou oběť, kdo se odhodlá k překonání svých vlastních slabostí a nedostatků a jde za hranice svých možností, jak to dokázali atentátníci na Heydricha. K tomu nás inspirovalo výročí a nejinak tomu bylo i v otázce Dědictví Velké Moravy (2013), které v sobě spojuje odkaz šikovných řemeslníků, šperkařů a válečníků s poselstvím Cyrila a Metoděje o potřebě vzdělání, morálky a práva. Do třetice jsme se inspirovali výročím, když nám tragédii I. světové války, v níž zanikl starý krásný svět se všemi svými přednostmi a kulturou, připomněla Zkáza Atlantidy (2014), která nám navždy vzkazuje, že o zachování těch nejdůležitějších hodnot se musí osobně přičinit každý z nás. Eldorádo (2015) nás lákalo na hodnotu nejcennější, na zlato, a dobrodružné putování nás dovedlo k přesvědčení, že skutečným pokladem je zlato na dně našeho srdce. Co vyprávěla Šahrazád (2016) nás přesvědčilo o tom, že moudrost ukrytá v poutavém příběhu překoná zášť a může napravit bezpráví kdekoliv na světě. Jubilejní 10. ročník jsme strávili na ostrově Dinotopie (2017), kde nám soužití lidí s inteligentními dinosaury připomnělo, že současnost přináší nové výzvy, kterých je třeba se chopit, napnout síly a změnit se, abychom dosáhli obecného uznání i vlastní sebeúcty. Znovu inspirováni výročím I. světové války jsme se od významných osobností naší historie dozvěděli vše O vojácích v Českém nebi (2018), abychom si udělali nejen představu o tom, jak naši předkové prožili I. světovou válku, ale především, že skutečným hrdinou hodným uznání je každý, kdo se obětuje pro své přesvědčení, pro svou vlast, pro své blízké nebo pro své čisté svědomí, a nezáleží na tom, zda je nakonec na straně vítězů či poražených.

Alenka v říši divů (2019) pochopila, jak půvabná je poetika vycházející z nekonečného zdroje inspirace dětskou fantasií. Letošní příběh bude zcela jiný. Jako již nejednou nám pomůže aktuální výročí, vlastně je jich hned několik pohromadě, např. založení Tábora, formulace čtyř pražských artikulů a zejména bitva na Vítkově. Asi už tušíte, že tentokrát zavítáme Mezi husity.

Ano, budeme i válčit, jako na AST již poněkolikáté. Ale kdo naše tábory zná blíže, dobře ví, že nám jde o víc, my se podíváme pěkně pod povrch tehdejších událostí, které jsou dnes jedněmi vychvalované a jinými zatracované. Jak asi tehdejší dobu vnímal ten, kdo v ní vyrůstal? Sledujme příběh nezaujaté postavy, která je od dětství v bezprostředním kontaktu s největšími událostmi doby, osobně je prožívá a vnímá všechno dobré i zlé. Setká se snad i s Žižkou, se Zikmundem, s Prokopem Holým? Bude se účastnit dobývání hradů i diplomatických poselství? Oblékne se do krásných šatů, nebo se skloní v zástěře nad kuchyňským pultem? Postaví se na vozovou hradbu, nebo třeba vezme do ruky pero a inkoust? A jestliže se ocitne Mezi husity, přikloní se na nějakou stranu?

Víc neprozradíme. Nechte se překvapit. Ačkoliv – na AST jsme si už víckrát dokázali, že svět není jen černý a bílý. A nejinak tomu bude i v létě 2020 Mezi husity.