All Star Time

Program na léto 2018

Harmonogram činností na AST má pevně stanovený řád. Dopolední program je věnován vedle vycházek do okolí a cizojazyčné výuky především sportování a nácviku různých pohybových aktivit, mezi něž patří tradičně orientální tance a také šerm, kterého si pak nejvíc užijí účastníci příslušného modulu, jak se nám již osvědčilo. Jedna hodina denně je věnována procvičování praktických dovedností, které souvisejí s tématem tábora, zejména se jedná o rukodělné práce, které rozvíjejí zručnost dětí a prohlubují jejich fantasii. Odpočineme si v době poledního klidu, oblíbenou alternativu představuje promítání filmů. Odpoledne se hraje etapová hra, v horkém počasí se svlažíme na koupališti. Večer zpíváme u táboráku, tančíme na diskotékách anebo hrajeme nejrůznější hry, které nám počasí a šero dovolí. Nezapomeneme na celodenní výlety ani na noční bojovku. Jizerské hory a jejich okolí přímo vybízejí k zevrubným prohlídkám.

Na BST je program obdobný, jen časová dotace některých činností se liší, především je věnováno více času sportování včetně střelby a lukostřelby. Na výlet mohou děti vyrazit i na kole, ale je třeba přivézt si kolo vlastní – a samozřejmě přilbu.

K našim táborům vždy neodmyslitelně patřila angličtina, od roku 2010 pro zájemce doplněná o španělštinu – španělský či kombinovaný modul AST. Vycházíme z toho, že pro každou dnešní hvězdu je ovládání angličtiny samozřejmostí, ovšem kdo uvažuje o svém budoucím uplatnění třeba v Americe, ví, že i v USA je velkou výhodou znalost obou těchto jazyků. Stěžejní péči věnujeme projektové technice. Děti pod vedením lektorů společně vypracují vlastní projekty na daná témata a na závěr předvedou ostatním oddílům výsledky své práce formou veřejné presentace – samozřejmě v angličtině.

Všichni účastníci AST i BST mají jedinečnou možnost ovlivnit předem program i další důležité součásti táborového života. Každý přihlášený účastník může přes e-mail pořadateli navrhnout různé novinky a dostane odpověď, zda je to možné zavést. Hvězdné nápady se pak dočkají hvězdného provedení! Souvisí s tím i podíl na charitativní činnosti. Výše příspěvku závisí na možnostech tábora, ale o jeho určení rozhodnou děti.

A na co si zahrajeme?

Už se s námi otáčelo Kolo dějin (2008), které nás zaneslo do různých dob, v nichž jsme si připomněli celotáborové hry, které jsme kdysi, když dnešní vedoucí byli ještě dětmi, hrávali na Lužnici. Následujícího roku jsme se vypravili S Holubem do Afriky (2009), abychom spolu se slavným českým cestovatelem a jeho statečnou manželkou objevili dosud neznámé kraje africké divočiny s nebezpečným kmenem Mašukulumbů. Středověký španělský rytíř El Cid (2010) nám ukázal, jaké ctnosti má skutečný hrdina, který by se uplatnil i v moderní době. Docela jiný typem hrdiny je Hobit (2011), a přesto dobrodružství Bilba Pytlíka s trpaslíky, se zlobry, skřety, pavouky a drakem Šmakem ukazuje, že i ten nejmenší z nás dokáže veliké věci. A o veliké věci šlo i v případě, když jsme zjistili, jaká je Cena svobody (2012), že je jí hoden člověk, který na sebe dokáže vzít nesmírnou oběť, kdo se odhodlá k překonání svých vlastních slabostí a nedostatků a jde za hranice svých možností, jak to dokázali atentátníci na Heydricha. K tomu nás inspirovalo výročí a nejinak tomu bylo i v otázce Dědictví Velké Moravy (2013), které v sobě spojuje odkaz šikovných řemeslníků, šperkařů a válečníků s poselstvím Cyrila a Metoděje o potřebě vzdělání, morálky a práva. Do třetice jsme se inspirovali výročím, když nám tragédii I. světové války, v níž zanikl starý krásný svět se všemi svými přednostmi a kulturou, připomněla Zkáza Atlantidy (2014), která nám navždy vzkazuje, že o zachování těch nejdůležitějších hodnot se musí osobně přičinit každý z nás. Eldorádo (2015) nás lákalo na hodnotu nejcennější, na zlato, a dobrodružné putování nás dovedlo k přesvědčení, že skutečným pokladem je zlato na dně našeho srdce. Co vyprávěla Šahrazád (2016) nás přesvědčilo o tom, že moudrost ukrytá v poutavém příběhu překoná zášť a může napravit bezpráví kdekoliv na světě. Jubilejní 10. ročník jsme strávili na ostrově Dinotopie (2017), kde nám soužití lidí s inteligentními dinosaury připomnělo, že současnost přináší nové výzvy, kterých je třeba se chopit, napnout síly a změnit se, abychom dosáhli obecného uznání i vlastní sebeúcty.

Letos se vrátíme ke smutnému výročí první světové války, která rozhodla i o tom, v jakém světě, v jaké zemi a v jakém hodnotovém systému žijeme dnes. Je to však skutečně to, oč tehdy bojovali a zač umírali čeští vojáci? Bylo to snad všichni Švejkové, kteří zesměšňují každou hodnotu? Nasazovali dobrovolně život za císaře pána? Měli pochopení pro Masarykovu představu budoucí republiky? Bojovali se ctí, hrdě a statečně? Nebo snad jen chtěli bránit svoji vlast? A co tou vlastí bylo?

Podíváme se na to, jak vypadal svět, který naši předkové vybudovali a jehož si vážili natolik, že jich pro jeho zachování miliony zemřely. Co lidi bavilo, co měli rádi. Jak fungovala technika, jaké byly módní hity. A samozřejmě na to, jak se bojovalo a kde. Postavíme úplně první tank. Svedeme bitvu na moři, v horách, ve vzduchu i v obrněném vlaku, abychom si připomněli, v jakých podmínkách dokázali Češi vydržet, i jaké to bylo, když bojovali Češi proti Čechům. Podíváme se i na rozdílné ideály, kterým lidé věřili a které je postavily proti sobě.

Pozná se vůbec, kdo byl na té správné straně a kdo by si zasloužil naši úctu? O tom nakonec rozhodnou ti nejpovolanější, velikáni naší historie, členové české nebeské komise, jakou známe z populární cimrmanovské hry. Letošní celotáborová hra je totiž O vojácích v Českém nebi.