All Star Time

Specifika AST

Dozor. Hlavní myšlenka tábora AST je vytváření kolektivní spoluzodpovědnosti za úspěch celku. Proto se tábora účastní široké věkové spektrum dětí, přičemž všichni jsou vedeni ke kooperaci a vzájemné úctě; nejstarší se systematicky připravují na budoucí roli vedoucích. Je vyloučen hromadný nábor dětí a stejně tak vedoucích, tábor nesmí sloužit ani jako shromaždiště odložených dětí či nápravné zařízení pro těžko zvladatelné jedince, ani jako poskytovatel studentských brigád. Naopak – vyhrazujeme si právo výběru dětí stejně jako dospělých. Studenti, kteří na jiné tábory jezdí jako placené pomocné síly či rovnou jako vedoucí s plnou zodpovědností, u nás absolvují výukové aktivity jako děti a zodpovědnosti nabývají postupně, tedy až po prokázání schopností a náležité praxi. Výsledkem je zvýšený počet zodpovědných dospělých osob v poměru k počtu dětí. Pečlivý dohled nad dětmi zahrnuje i noční služby, v nichž se dospělí na směny střídají, aby zůstali stále čilí a přitom dozor pokrýval 24 hodin denně.

Výuka. S angličtinou se na dětských táborech setkáte celkem běžně, je vhodné přes prázdniny neztratit s jazykem kontakt. Důraz bývá kladen na konversační formu, aby si žák procvičoval svoje komunikační dovednosti. Je to velmi správný přístup, i když pobyt v cizině je v tomto směru zřejmě účinnější. Na našem táboře jsme zvolili méně obvyklou projektovou metodu. Vycházíme z toho, že stále více mladých lidí dnes usiluje o práci ve firmách se zahraniční účastí, kde se anglicky nejen často mluví, ale je nutné řešit nějaký úkol a s výsledkem pak seznámit ostatní formou veřejné presentace. Stále častěji se s tímto moderním postupem setkáváme u profilové části maturit. Proto dáváme nejstarším dětem a mladším vedoucím příležitost vyzkoušet si v angličtině spolupráci na řešení skutečného odborného problému a veřejně ho předvést formou firemní presentace či odborné diskuse. Mladší děti na tento úkol připravujeme postupně, nacvičují scénky, v nichž se podle úrovně svých jazykových dovedností učí předstoupit před publikum.

Nadstandardní aktivity. Snažíme se, aby náš tábor nabízel širší spektrum činností včetně těch, které nebývají na táborech obvyklé. Proto mají zájemci o cizí jazyky možnost se kromě angličtiny procvičit také ve španělštině, což je jazyk, který ve světě, zejména v USA, nabývá stale většího významu. Intelektuální zátěž bohatě vyrovnáváme pohybovými aktivitami, mezi něž vedle tradičních sportů a her patří u nás například také jóga. Svoji oblibu jak mezi chlapci, tak překvapivě i mezi dívkami si na AST získala výuka historického šermu. Dívky mají navíc možnost naučit se základům břišního tance.